БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Отбелязваме Деня на толерантността

Отбелязваме Деня на толерантността

Светът е шарен, затова е красив!

Световният ден на толерантносттасе отбелязва на 16 ноември. Той е учреден от ООН през 1996 г. ООН поставя началото на кампания за разпространение на равенството, подобряването на условията на живот, отричането на дискриминацията. Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Нея я подпомагат знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.

Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност.

Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.