БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Отбелязваме Международния ден на хората с увреждания

Отбелязваме Международния ден на хората с увреждания

В световен мащаб над 1 милиард души имат някаква форма на увреждане

През 1992 година Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за Международен ден на хората с увреждания.

Неговата цел е постоянно да мотивира политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъпа до общата архитектурна среда на хората с увреждания; достъп до общообразователната система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения, които имат отношение към тях.

В световен мащаб над 1 милиард души имат някаква форма на увреждане.

У нас, поне половин милион българи получават различни форми на помощ и подкрепа от държавата заради трайни увреждания и намалена работоспособност. Близо 30 000 от тях са деца.