БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Отбелязваме Международния ден на учителя

Отбелязваме Международния ден на учителя

Заслугите на преподавателите ще  бъдат отбелязани с редица събития в страната

На 5 октомври отбелязваме Международния ден на учителя. Заслугите на преподавателите ще  бъдат отбелязани с редица събития в страната.

Световният ден на учителя е определен от ЮНЕСКО през 1994 г., когато се навърши 40-ата годишнина от приемането на препоръките за статута на учителите от ЮНЕСКО и Международната организация на труда (МОТ). В България денят се отбелязва от 2006 година, когато е обявен с решение на правителството.

През 2021 година в Световния ден на учителя, милиони хора по света отправят своето мощно послание за зачитане на огромната роля на учителите във възстановяването и укрепването на обществата в хода на пандемията и изразяват своето преклонение към педагогическите специалисти като предводители на световния прогрес и науката, които неуморно работят в името на образованието и бъдещето на всяко дете.

Мотото на Световния ден на учителя през 2021 г. е: „Учителите в основата на възстановяването на образованието“ („Teachers at the heart of the education recovery“).