БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Открито писмо от ръководството на БСТВ

Открито писмо от ръководството на БСТВ

Във връзка с публикации в медиите относно провеждането на кампания за пряк избор на Председател на БСП и отразяването й от БСТВ

ДО

Г-Н ЕМИЛ ВОЙНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦКПИ НА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСП

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС НА БСП

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НС НА БСП,

 

Във връзка с публикации в медиите относно провеждането на кампания за пряк избор на Председател на БСП и отразяването й от Българска свободна телевизия, бихме искали да Ви информираме за следното:

БСТВ изпълнява стриктно Решение №№30 и 31 от 10.08.2020 г. на ЦКПИ, в които изрично са посочени условията и реда по изтегления жребий за участията на всички кандидати в нашите предавания „Актуално от деня“, „Дискусионен клуб“ и „Лява политика“, както и предоставените ни от Пресцентъра на НС на БСП клипове на всички кандидати за „Предизборна хроника“. Отделно БСТВ излъчва в събота и неделя „Предизборна хроника“, а участията на кандидатите в предаванията на живо имат равен брой повторения в програмата на телевизията – по три пъти за всеки.

За графика на техните участия, в съответствие с жребия на ЦКПИ, всички кандидати са уведомени своевременно писмено и по телефон. Отказ от предложените участия е лично право на всеки от тях, с което ние няма как да не се съобразим.

Искаме да Ви уверим, че телевизията не се отклонява от задължението си да отразява обективно и при равни условия кампанията на всички кандидати. Свидетелство за това са излъчванията на материалите в програмата на телевизията, които могат винаги да бъдат гледани в официалните канали на БСТВ в интернет.

Надяваме се, че внасяме яснота по повдигнатите въпроси и оставаме на разположение за реакция при всеки официално получен сигнал в ЦКПИ, както и за Ваши по-нататъшни разпореждания, свързани с прекия избор на Председател на БСП.

 

ПРОГРАМЕН ДИРЕКТОР

НА БСТВ:

(Деяна Данаилова)

София, 1 септември 2020 г.