БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

БСТВ на живо

Отсрочката за рецепти и протоколи вече не се прилага

Отсрочката за рецепти и протоколи вече не се прилага

Аптеки отказват да издават лекарства на хронично болни само по рецептурна книжка

Облекченията, въведени през извънредното положение за хронично болните и тяхното лечение вече не се прилагат. Ако пациентите имат протоколи за скъпоструващо лечение, които са изтегли след 13 май, то те трябва да ги подновят по обичайния начин. Това посочват от здравната каса в пояснения за режимите, при които в момента трябва да се снабдят с лекарства хронично болните.

В закона с мерките при извънредно положение бяха предвидени две облекчения, за да се премахне необходимостта хронично болни българи да се излагат на риск от зараза с COVID-19. Беше удължен служебно срокът на протоколите за скъпоструващо лечение за времето на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна. Именно второто създаде объркване, че отсрочката продължава да важи и в момента. Затова от касата уточняват, че това облекчение се полага само за протоколи, чийто срок е изтекъл между 13 март и 13 май.

В случай че срокът на валидност на даден протокол е изтекъл на/след 14.05.2020 г., същият не се удължава служебно. В този случай пациентът следва да подготви документация по издаване на нов протокол за продължаване на терапията (в т.ч. клинична оценка, лабораторни и инструментални изследвания). Новият протокол ще бъде издаден по общия ред.

Доста объркване създава и текстът за купуването на лекарства без рецепта. Според закона за извънредното положение аптеките може да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта съобразно последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти, при условия и по ред, определени от Националната здравноосигурителна каса, до отмяна на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна. За целта обаче е необходимо последното отпускане на лекарства по рецептурна книжка да е било до 3 месеца преди настоящото отпускане. От това следва, че и в момента трябва аптеките да изписват лекарства без рецепта. Че това е така потвърждава и шефът на столичното РЗИ д-р Данчо Пенчев в писмен отговор до в. "Марица". Това обаче масово се отказва на пациентите, показват сигнали от София.

Източник: Сега