БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Пакетът "Мобилност" беше приет и на второ четене и официално става закон

Пакетът "Мобилност" беше приет и на второ четене и официално става закон

С голямо мнозинство Европарламентът отхвърли всички предложения на българските евродепутати за облекчаване и отпадане на законодателния пакет

Провали се последният опит на България да блокира в Европарламента окончателното приемане на пакета "Мобилност", който урежда правата и задълженията на превозвачите и шофьорите. С голямо мнозинство бяха отхвърлени и трите инициативи, които имаха за цел да попречат на новото европейско законодателство в сферата на транспорта.

Първата, която имаше за цел да отмени позицията на Съвета на ЕС за командироването на шофьори, бе отхвърлена с 469 срещу 218 гласа при  7 въздържали се. Втората, противопоставяща се на позицията на Съвета на ЕС за времето на шофиране, събра 524 гласа "против", 162 гласа "за" и 9 "въздържали се. Третата, предназначена да блокира позицията на Съвета на ЕС относно каботажа (правото на чужди превозвачи да извършват вътрешни превози в друга държава), бе отхвърлена с 513 гласа срещу 174 подкрепили я и 8 въздържали се.

Преходният период преди пакетът окончателно да влезе в сила е година и половина. 

След това камионите трябва да се връщат в страната, в която е регистрирана фирмата, на 8 седмици, а водачите - на 4.

Отделно внесените близо 60 поправки към основните текстове бяха отхвърлени до една. Тяхната цел бе да забавят процедурата, но светкавичното им отхвървяне с голямо мнозинство, показа, че са били безсмислени.

На България не остава друг ход, освен да продължи битката си срещу пакета "Мобилност" в Съда на ЕС координирано с други източноевропейски държави.