БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

БСТВ на живо

Парламентът одобри окончателно промените в закона за отбраната, свързани с участие на наши военнослужещи в операции на многонационални военни формирования

Парламентът одобри окончателно промените в закона за отбраната, свързани с участие на наши военнослужещи в операции на многонационални военни формирования

В мирно време въоръжените сили изпълняват задачи по участие в операции, мисии и в международни инициативи на или извън територията на страната, записа парламентът

За участие в състава на многонационални военни формирования при провеждане на операции или мисии на територията на страната, извън случаите на обявяване на война и военно положение, министърът на отбраната назначава българските военнослужещи за срок, не по-дълъг от една година. Срокът може еднократно без съгласие на военнослужещия да бъде удължен до 30 календарни дни със заповед на министъра на отбраната по мотивирано предложение на началника на отбраната. Парламентът прие окончателно, на второ четене, промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Военнослужещите и цивилните служители, командировани на длъжности в задгранични представителства на Република България до влизането в сила на този закон, се смятат за командировани за времето, определено в закона, след получено писмено съгласие от тяхна страна. Новите промени влизат в сила от деня на обнародването в "Държавен вестник".

В мирно време въоръжените сили изпълняват задачи по участие в операции, мисии и в международни инициативи на или извън територията на страната, записа парламентът. Досега записът беше, че изпълняват задачи по "участие в многонационални военни формирования и в операции и мисии извън територията на страната".

Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, Съвместното командване на специалните операции, Командването за логистична поддръжка и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана са юридически лица на бюджетна издръжка, които отговарят и за движими вещи с общо предназначение, обявени за излишни с акт на министъра на отбраната, решиха депутатите.