БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Пирогов" отвори кабинет за жертви на домашно насилие

Подобен кабинет има в Многопрофилната болница в Бургас, но той е за жертви на сексуално насилие

При този вид престъпление – домашното насилие, е важно институциите да реагират в първите часове след извършването му.
Този проект цели да събере всички институции, Националната полиция участва също в проекта, а той самият е подкрепен и иницииран от Министерство на правосъдието.
Срокът на изпълнение на проекта е 6 месеца. Кабинета е с работно време от 09:00-17:00.