БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

БСТВ на живо

По тема номер 18 пишат 48 582 зрелостници на матурата по БЕЛ

По тема номер 18 пишат 48 582 зрелостници на матурата по БЕЛ

Изпитът започна точно в 9 часа

По тема номер 18 ще пишат интерпретативно съчинение или есе днес 48 582 зрелостници, които са подали заявления за явяването на първия задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература. 

Изпитният вариант беше генериран тази сутрин в Министерството на образованието и науката от 11 718 750 възможни комбинации, а журналист, определен с жребий, изтегли темата.

За полагане на изпита зрелостниците трябва да носят със себе си документ за самоличност, служебна бележка, както и химикал, който пише в черен цвят.

Матурата започна в 9.00 часа. Изпитът ще се състои в 5162 зали на 722 училища в страната при спазването на противоепидемичните мерки и с осигурено видеонаблюдение. Резултатите трябва да станат ясни най-късно до 18 юни, за да може на 26 юни зрелостниците да получат дипломите си. 

В изпитните зали на училището ще има само по 10 човека от традиционно 26 седящи меса. 

Продължителността на изпита е 4 часа, разделени в 3 модула.

"Първият модул е 60 минути - време, през което не може да се излиза. Вторият модул е от 10.00 часа отново 60 минути, и третият, който е всъщност изпитната писмена тема, е от час и половина. В края на месец август е следващата дата, на която могат да се явят всички онези зрелостници, които през предходни години са имали ниски оценки или не са се явили, така че това е алтернативата".

На входовете на учебните заведения в цялата страна младежите  преминаваха през дезинфекционен филтър, където беше измервана телесната им температура. В изпитните зали разстоянието между изпитваните е не по-малко от 1,5 метра. В зависимост от големината на залите учениците са от 6 до 15, а ако матурата се провежда във физкултурен салон - и над 15.

В училищата има резерв от маски и шлемове, който ще покрива до 10 на сто от броя на квесторите и учениците, разпределени за изпит в съответното учебно заведение.

Има 18 зрелостници в цялата страна, които сега са в карантина, но те няма да се явяват на тази изпитна сесия на матурите, а ще участват в сесията на 27 и 28 август. Явяването на втората сесия на матурите от тези зрелостници няма да попречи на кандидатстването им във ВУЗ. Сред тези 18 души има зрелостници от сегашния випуск, но има и такива, които не са положили зрелостните си изпити в предходните години, но са искали да го направят в настоящата сесия.

Тестът, който се генерира сега, е засекретен с парола, с различни модули е и те се изпращат в различни часове в училищата. Тестът ще бъде изтеглен от служебен сайт в училищата, а след това те ще получават паролата, ще разсекретят теста и ще го размножат според броя на явилите се зрелостници. 

Ученици с внезапно проявени симптоми на Covid-19 ще бъдат извеждани от изпитните стаи и изолирани в други, където по преценка на медицински специалист и в зависимост от тежестта на клиничните симптоми, матурата за конкретния ученик може да приключи, гласи препоръка на здравните власти. В такива случаи ще бъдат уведомявани и родителите на ученика, които ще трябва да го извозят със самостоятелен транспорт и да организират консултация с неговия личен лекар. Ако здравословното състояние на зрелостника е тежко, директорът на училището ще трябва да се свърже с центъра за спешна медицинска помощ и отново да уведоми неговите родители.

Източник: БНР