БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ПОСЛЕДНИ 7 ДНИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВТОРА ПЕНСИЯ В НОИ

Тази възможност съществува за тези, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възраст за пенсиониране за трета категория труд и на които все още не е отпусната пенсия

Последните 7 работни дни имат на разположение хората, които искат да прехвърлят парите си за втора пенсия от частен фонд в Националния осигурителен институт.

Тази възможност съществува за тези, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възраст за пенсиониране за трета категория труд и на които все още не е отпусната пенсия. В такава ситуация са жените, родени между 1960 и 1964 г., които ще започнат по-масово да излизат в пенсия от тази есен.
Прехвърлянето става през офисите на Националната агенция за приходите, като за него не се заплаща такса. Заявлението може да се изтегли от сайта на агенцията. То се подава в офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице или с квалифициран електронен подпис чрез Портала за електронни услуги на агенцията.