БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ПОЗИЦИЯ на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент

ПОЗИЦИЯ на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент

Преди финалното гласуване, бяха приети няколко поправки в подкрепа на българските интереси, и отхвърлени други, които не отговаряха на нашите виждания

Днес Европейският парламент ще гласува годишния доклад за напредъка на Република Северна Македония. Преди финалното гласуване, бяха приети няколко поправки в подкрепа на българските интереси, и отхвърлени други, които не отговаряха на нашите виждания. Считаме, че в този вид докладът е достатъчно обективен и балансиран, включително по отношение на текстовете, касаещи България и препоръките за добросъвестно прилагане на Договора за добросъседство с РСМ. Ето защо,

  1. Заявяваме, че ще подкрепим годишния доклад за напредъка на Република Северна Македония в неговата цялост на предстоящото финално гласуване в ЕП;

  2. Припомняме усилията на членовете на Делегацията на българските социалисти още на етап разглеждане на доклада в Комисия по външни работи на ЕП, благодарение на които редица предложени остри текстове спрямо България и директни призиви страната ни да оттегли ветото си не бяха отразени в компромисните текстове, гласувани в комисия, включително текстове, които определяха действия и изказвания на български политически фактори като „намеса във вътрешните работи на РСМ“;

  3. Изразяваме удовлетворението си от приетите от ЕП поправки, които касаят „дискриминацията срещу граждани, които открито изразяват своята българска идентичност и/или етнически произход“ и необходимостта властите в РСМ да предприемат „подходящи мерки за историческо помирение, за да се преодолее разделението между и в рамките на различните етнически и национални групи, включително гражданите с българска идентичност“;

  4. Изразяваме удовлетворението си, че предложената поправка, чийто текст оставяше впечатление за небалансираност по отношение на българската позиция и беше по-скоро в полза на РСМ, беше отхвърлена от мнозинството в ЕП в резултат на усилията на всички български евродепутати;

  5. За пореден път подчертаваме, че използването на Европейския парламент с чисто вътрешнополитически цели, особено в контекста на предизборна кампания, в която залогът е политическото оцеляване на една или друга партия, не допринася за подобряване на международния имидж на страната ни и привличането на съюзници за национално значими каузи и интереси, а точно обратното. Наистина, подобни ходове създават мимолетно усещане за драма в публичното пространство, но не допринасят с нищо за решаването на проблемите по същество. За пореден път със съжаление констатираме, че настоящото правителство се оказва неспособно да реализира национални цели и адекватно да отстоява национални интереси. Възможностите за това се пропиляват една след друга, а опитите за намиране на виновни издават единствено безсилие и неглижиране на (общо)националното в името на тяснопартийното и личното;

  6. Призоваваме националните интереси да останат именно такива – (общо)национални, а не националистически. Състезание по един криворазбран „патриотизъм“ е състезание към дъното – на национализмите, от които Европа и Балканите са страдали много, и със сигурност не води към решаване на спорните въпроси с РСМ и изграждане на трайни добросъседски отношения.