БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Прокуратурата се сети: Сараите на Доган били незаконни

Има съмнения и за извършено документно престъпление във връзка с "Росенец"

Прокуратурата не е открила нищо законно при строителството на лятната резиденция на почетния председател на ДПС Ахмед Доган в парк "Росенец" . Това става ясно от съобщението на държавното обвинение  "за множество нарушения при изграждането и експлоатирането на обекти по Черноморието", в което за "баланс" на откритите нарушения на т.нар. Доган сарай са изброени и констатации от проверки на други имоти.

Прокуратурата има съмнения и за извършено документно престъпление във връзка с "Росенец". Затова част от материалите са изпратени във Върховната касационна прокуратура.

Имената на собствениците на имотите не са посочени, но има снимки. Общият брой на проверените обекти с открити нарушения са три. Третият се намира в Обзор и не е ясно към момента чия собственост е.

Прокуратурата указва на кметовете на Бургас, Созопол и Несебър да предприемат законови действия срещу установените нарушения.

Проверката в парк "Росенец"

При проверка в парк "Росенец" е констатирана крайбрежна плажна ивица, която няма статут на морски плаж. До нея няма свободен достъп. Той е ограничен от поставена строителна ограда от метални платна. Установено е, че за поземлен имот (ПИ) по кадастралната карта на Бургас, който е държавна собственост, няма съставен акт за държавна собственост.

Относно изградения пристан за яхти в имота към настоящия момент в Министерството на регионалното развитие и благоустройството няма одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж за специализиран пристанищен обект - пристан за яхти и лодки.

Съставен е констативен протокол при извършената проверка в община Бургас, като от представители на РДНСК Бургас, е установено, че не се съхраняват строителни книжа и няма искания за издаване на разрешение за строеж за мостик - кейова стена в имота.

От доклад на министър Росен Желязков се установява, че в регистъра по чл.92, ал.4 ЗМПВВППРБ не е вписвано пристанище, елемент от чиято инфраструктура да е хидротехническото съоръжение, предмет на проверката. Въпросното съоръжение не е вписано в регистъра за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на България и като специализиран пристанищен обект. От резултатите от проверките става ясно, че за специализиран пристанищен обект "Пристан за яхти и лодки - Отманли" удостоверение за експлоатационна годност не е издавано.

От проверката на място, както и от кадастрални скици на имота се установява, че пристрояването на пристанището не е извършено през 80-те години на миналия век, както е посочено в нотариалния акт. За констатираните данни за извършено документно престъпление материалите се изпращат на Върховната касационна прокуратура.

Във връзка с установеното строителство по отношение на пристан за яхти и лодки и липсата на разрешение за строеж и одобрени инвестиционни проекти, както и това, че строежът е III категория, е изпратено писмо до началника на ДНСК да упражни правомощията си като предприеме конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях и уведоми Върховната административна прокуратура за това и изпрати копия от актовете.

При проверката на изградените строежи и обекти на нос "Чукалята" в парк "Росенец" е установено, че за строежите "Двуетажна масивна сграда", "Едноетажна постройка - бунгало" - №1, "Едноетажна постройка - бунгало" - №2, "Едноетажна постройка - бунгало" - №3, "Триетажна масивна сграда", "Оранжерия – 500 км.м", "Двуетажна сграда" на място не са представени строителни книжа и при проверката в община Бургас не е установено наличие на одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж.

За "Преместваем обект - охрана" не е издадено разрешение за поставяне от община Бургас. Всички описани констатации са обективирани в констативни протоколи от 6 август 2020 г., съставени от инспектори на РДНСК Бургас.

С писмо от 1 август на началника на РДНСК Бургас, кметът на община Бургас е уведомен, че следва да разпореди предприемане на последващи действия за законосъобразното приключване на случая, посочват от прокуратурата.