БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Протест в защита на семейството в 30 града в страната

Организаторите твърдят, че 25 закона са променени и са насочени срещу изконните цености и права на родителите

Началният час е 18.30. Стотици родители, с позиция за семейството и срещу прекалената намеса на НПО-та (доставчици на социални услуги) и държавата в семейния живот на българина протестираха и най-вече информираха, чрез раздаване на боршури и флаери в София на бул. Витоша - между ул. Парчевич и ул. Солунска.

Ето и какво споделят още организаторите:
След промяна на около 25 закона в българското законодателство, ето най-фрапантните новости, които ще се отразят на семейния живот на българина:- Въвежда се отнемане на дете, инициирано от непроверен сигнал- Въвежда се отнемане на дете, инициирано от анонимен сигнал- Позволява се безнаказан тормоз на семейства с деца с неверни сигнали, без да се носи и най-малката отговорност- Родителите са виновни (за лошо гледане на дете), докато не се докаже противното
Наказуемо е, ако не докладваш и за най-малкия проблем (дете в риск включва всичко, което може да си представите) при отглеждането на кое да е дете - включва и детето на съседа. ЗЗД, Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
Изрично задължени да доносничат са: Управителят на лечебно заведение, в което има родилно отделение, личният лекар на бременни жени, учители и т.н.
Домът ни вече не е защитен:
- по сигнал на социален работник ще може да се влиза в домовете на семействата без съдебна заповед;- да се съставят доклади с огромно количество лична информация, както и да се претърсва семейния дом за неща като: съдържание на хладилника, шкафове дрехи и т.н. от наредба, изм. с постановление на МС № 104/02.05.2019) г. (вж държавен вестник бр. 37 от 7.V.2019) - никаква заповед за обиск от прокурор и куриране от съда вече не са нужни!
Въвеждат се и още много други срамни и силно тоталитарни практики, призвани да държат българското семейство с деца в постоянен страх.
Ние смятаме, че: Да отнемеш детето, защото родителите не се грижат “добре“ за него, е като да убиеш болният вместо да го лекуваш!