БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

БСТВ на живо

Румъния намали ДДС на традиционните храни

Целта е да се засили земеделието в страната.

„С цел да се насърчи консумацията на здравословна храна и да се увеличат продажбите на румънски традиционни, планински, екологични, органични, био или други видове продукти, разрешени от министерството на земеделието, правителството реши да намали на 5% ставката на ДДС за продажбата на хранителни продукти , включително напитки, но без алкохолните напитки.
 

Правителството изчислява, че намаляването на ДДС за органични и традиционни храни ще намали данъчните постъпления с около 200 милиона евро за следващите четири години. Но настоява, че ще бъде от решаващо значение за подкрепа на вътрешното потребление на висококачествени хранителни продукти, тъй като това ще намали цените и увеличи продажбите, както и ще стимулира развитието на фамилен бизнес в селските региони.