БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

БСТВ на живо

Русия ще наблюдава интернет за ЛГБТ пропагандата

Русия ще наблюдава интернет за ЛГБТ пропагандата

Материали с ЛГБТ пропаганда могат да бъдат включени в списъка с основания за блокиране на сайт

В Русия може да започнат да наблюдават интернет, за да идентифицират материали с ЛГБТ пропаганда, такова правило е включено в поправката към законопроекта, забраняваща пропагандата на нетрадиционни отношения и педофилия.

Оторизирана от правителството организация ще извършва проверките. Тя ще трябва да идентифицира информация и сайтове, както и програми, достъпът до които е ограничен.

Ако бъдат установени признаци на ЛГБТ пропаганда или педофилия, отделът ще може да ограничи достъпа до информация и да изпрати уведомления до оторизираните органи.

Поправките към второто четене на законопроекта бяха подготвени от ръководителя на Комитета по информационна политика на Държавната дума Александър Хинштейн.

В края на октомври Държавната дума прие проекта на първо четене. Член 6.21 от Кодекса за административните нарушения вече е даден в нова редакция: ЛГБТ пропагандата става незаконна не само сред непълнолетни, но и сред възрастни. Освен това се предлага да се въведат два нови члена в административния кодекс: пропаганда на педофилия и „разпространение сред непълнолетни на информация, демонстрираща нетрадиционни сексуални отношения и (или) предпочитания или способна да предизвика у непълнолетни желание да сменят пола си“.