БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Следобед с БСТВ (01.06.2020), гости: Нора Стоичкова, Вяра Петрова, Николай Грозданов, Виктор Турмаков и Стоил Рошкев

Къде са аплодисментите за родителите в извънредно положение?