БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Следобед с БСТВ (02.03.2020), гости: Карл Досън, създател на метода и Мартина Иванова, преподавател по метода в България

Пренареждане на Матрицата