БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Следобед с БСТВ (04.03.2020), гост: Людмил Стефанов, психотерапевт

Как семейните констелации могат да помогнат при хронични и психични болести и симптоми?