БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"СЛЕДОБЕД с БСТВ" (04.06.2020), гост: Димитър Димитров, дизайнер

Кой се крие зад лицето на храбрия шивач?