БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Следобед с БСТВ (06.03.2020), гост: Стоил Рошкев, журналист

Думата е Ваша!