БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"СЛЕДОБЕД с БСТВ" (08.06.2020), гост: Мина Пенкова, певица

Музиката - кардиограма на нашите чувства!