БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"СЛЕДОБЕД с БСТВ" (09.06.2020), гост: Георги Бакалов, адвокат

Как се променя общественият договор при кризи?