БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Следобед с БСТВ" (09.10.2019), гост: Сребрина Ефремова, изпълнителен директор

Предприемачество – практическо обучение и иновативност