БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"СЛЕДОБЕД с БСТВ" (10.06.2020), гости: Доц. Константин Вълчев, Художник и преподавател и д-р Владимир Димитров, Заместник-ректор по учебната част на Нов български университет

Съвременни тенденции в обучението и изкуството от стъкло