БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Следобед с БСТВ (10.07.2020), гост: Анатоли Гавраилов - народен певец

Състезателният дух в народното пеене