БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Следобед с БСТВ (11.02.2020), гост: Лили Сотирова, художник

"Мигове в отпечатъци"