БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Следобед с БСТВ (11.03.2020), Тема: Кредити. Как да се справим?, гост: Румен Гълъбинов

Тема: Кредити. Как да се справим?

Следобед с БСТВ (11.03.2020),

Тема: Кредити. Как да се справим?,

гост: Румен Гълъбинов