БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"СЛЕДОБЕД с БСТВ" (12.06.2020), гост: Магдалена Манолова – биограф на Гена Димитрова

Незабравимата Гена Димитрова - 15 години от кончината на великата певица