БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Следобед с БСТВ (13.02.2020), гост: Митко Оцетов, монтажист в БСТВ

Професия видео монтажист