БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Следобед с БСТВ (13.02.2020), гости: Атанас Ижанож, доктор по изкустжознание и Хризантема Рашева, читалищен деец

Музиката на Дико Илиев