БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Следобед с БСТВ" (15.01.2020), гост: доц. Златогор Минчев, институт по ИИКТ, БАН

Най-новото при технологиите