БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Следобед с БСТВ (16.03.2020), гост: Марио Живков - Заместник-председател на Сдружение „Солидарност“

Тема: Борбата срещу неправомерните действия на частните съдебни изпълнители