БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"СЛЕДОБЕД с БСТВ" (16.06.2020), гост: Антон Николов, актьор

Каква е ролята на актьора по време на кризата с COVID-19?