БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Следобед с БСТВ (18.02.2020), гост: Георги Бакалов, адвокат

Каква е ролята на възстановителното право?