БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Следобед с БСТВ" (18.05.2020), гост: Стоян Петров - певец и музикален редактор

Тема: „Легенди“