БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"СЛЕДОБЕД с БСТВ" (18.06.2020), гост: Росица Вартоник, финансов консултант

Как да оцелеем след кризата с COVID-19?