БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"СЛЕДОБЕД с БСТВ" (19.06.2020), гост: Чавдар Тончев, адвокат

Спекулира ли се с кризата COVID-19?