БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Следобед с БСТВ (20.02.2020), гост: Тодор Стефанов, журналист

Какъв е животът на децата в домове за сираци?