БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Следобед с БСТВ" (22.01.2020), гост: Росица Вартоник, финансов консултант

Как да създадем правилно отношение у децата ни към парите?