БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Следобед с БСТВ (25.02.2020), гост: Варсен Такворян, репортер

Магията на телевизията в живота на един млад човек