БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Следобед с БСТВ (3.7.2020), гост: Елена Тачева - психотерапевт

Тема: Защо искаме да контролираме и променяме хората?