БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Следобед с БСТВ (9.7.2020), гост: Александър Алексиев - Антиквар

Тема: Събирач на минало