БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Следобед с БСТВ" с Елена Пенчукова (29.06.2020), гост: Стоян Петков - народен певец

Да творим, дори по време на криза