БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Sofia Underground Festival: Източният въпрос

Сложната игра на културна себе/де/ре-колонизация

Настоящото издание на фестивала представя една обичайна за обществото и изкуството тема - това е Източният въпрос. Рамката е създадена от Руен Руенов и фестивалът е в негова памет. Източният въпрос в изкуството е тема за отношенията между Изтока и Запада . В "Културен фронт" гостуваха артистите, участници във фестивала Леан Хърлихи от Дъблин и Антонин Бринда от Прага. 

SOFIA UNDERGROUND е фестивал за съвременно изкуство с легендарен статут и оригинална форма. Основан от художествения критик Руен Руенов (1958-2011) през 1997 г., когато се провежда в подземията на НДК като разгърнат празник с многочасова спектакълна прогама – реакция на социалните кризи по това време. От тогава (с малки прекъсвания в ежегодната си реализация), фестивалът развива изявена чувствителност към обществените процеси и динамиката на художествената сцена.

Темите на фестивала през последните няколко години свидетелстват как събитието рефлектира процесите в обществената ни среда – изразено в позицията на тези, които участват в него.

Екипът, който понастоящем организира фестивала за пърформанс арт Sofia Underground стъпва на развиващото се творческо взаимодействие между Studio DAUHAUS и eXAF.org – две организации, чиито съвместен опит обхваща сферите на визуалните изкуства, електронната музикална култура, дизайна, а така също културологията, историята на изкуството иарт мениджмънта.

Екипът на Studio DAUHAUS и eXAF.org  развива дейността си в зоната на независимата съвременна културна практика, фокусирайки своето внимание върху лиминалността като генеративен фактор. Работата им включва разнообразни проекти, отличаващи се през подчертан личен почерк в представянето на визуални изкуства и музика - със специален акцент върху медийните изкуства и пърформанс арта, и разпознаваем стил с изразен вкус към новаторски колаборативни случвания.

 

 

 


Автор: Юлия Владимирова
julia_96a62ce3ee898a579678785193b9196a.png