БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Срещи" със Стоян Петров (30.10.2020), гост: Димитрина Германова

За таланта няма възраст