БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Старт на предизборната кампания

Тя ще продължи точно 1 месец

Официално започна предизборната кампания. По закон кампанията се открива 30 дни преди деня на вота и приключва в 24 часа на 12 ноември. Тя се води само на български език.

Изборите са редовни за избор на президент и вицепрезидент и извънредни за народни представители в 47-ото Народно събрание. Забранена е агитацията за двата вида избори на работните места в държавните и общински учреждения и фирми, също и ползването на държавно или общинско имущество от партиите, коалициите, независимите кандидати и инициативните комитети. Законът забранява да се разпространяват анонимни агитационни материали. Забранени са и такива, които накърняват добрите нрави, честта и достойнството на кандидатите. Не се разрешава използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава за агитация, както и на религиозни знаци или изображения. Забранява се в търговската реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция, инициативен комитет или кандидат. Предизборните прояви и диспути се отразяват в медиите по правилата, определени от ЦИК. В регулацията на попадат Фейсбук и социалните платформи, те не са медийни доставчици, не попадат в регулацията, за тях не се установяват нарушения от ЦИК.