БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"СТУДИО ИКОНОМИКА", гост: ДОЦ. ГРИГОР САРИЙСКИ- ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗАТОР - БАН (19.5.2022)

АНТИИНФЛАЦИОННИ МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С КРИЗАТА

ТЕМИ:
1. АНТИИНФЛАЦИОННИ МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С КРИЗАТА
2. ЦЕНИ – ДОХОДИ - ИНФЛАЦИЯ