БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

БСТВ на живо

"СТУДИО ИКОНОМИКА", ГОСТ: ДОЦ. ЗЛАТОГОР МИНЧЕВ, ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ КЪМ БАН (05.05.2022)

КИБЕРАТАКА В „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“

ТЕМИ:
КИБЕРАТАКА В „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“

ВОЙНАТА В УКРАЙНА И КИБЕРСИГУРНОСТТА В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА

СКАНДАЛЪТ С ШПИОНСКИЯ СОФТУЕР „ПЕГАС“ СЕ РАЗРАСТВА