БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"СТУДИО ИКОНОМИКА", гост: КРАСИМИР КУМЧЕВ, НАЦИОНАЛЕН АГРОКОНСУЛТАНТ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ (18.11.2021)

ЛИПСВАТ АДЕКВАТНИ ПОЛИТИКИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО – ЗАДАВА ЛИ СЕ ПРОДОВОЛСТВЕНА КРИЗА?