БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"СТУДИО ИКОНОМИКА" с водещ НОРА СТОИЧКОВА (19.05.2022)

ГОСТ: ТОДОР БАЙЧЕВ - ПАРЛАМЕНТАРЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВО НАЗЕМЕДЕЛИЕТО, ГОСТ: ДОЦ. ГРИГОР САРИЙСКИ- ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗАТОР - БАН

ГОСТ: ТОДОР БАЙЧЕВ - ПАРЛАМЕНТАРЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВО НАЗЕМЕДЕЛИЕТО

ТЕМИ:

1.АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

2. ЦЕНАТА НА ХЛЯБА

ГОСТ: ДОЦ. ГРИГОР САРИЙСКИ- ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗАТОР - БАН

ТЕМИ:

1. АНТИИНФЛАЦИОННИ МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С КРИЗАТА

2. ЦЕНИ – ДОХОДИ - ИНФЛАЦИЯ